KEB-43200 Voimalaitostekniikka, 5 op
Thermal Power Plants II

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Henrik Tolvanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-43200 2019-01 1 - 2 Henrik Tolvanen
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö sekä kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa taidon analysoida syvällisesti nykyisiä ja lähitulevaisuuden voimalaitoksia sekä niiden toimintaa ja kehitysmahdollisuuksia Kurssissa käydään läpi voimalaitosprosesseihin liittyvää kaasudynamiikkaa. Tarkastelussa ovat turbiinien siivistöt ja niiden yhteys turbiinin tuottamaan tehoon sekä virtaustilan hallintaan käytetyt diffuusorit ja suuttimet. Tarkoitus kurssilla on ymmärtää kytkettyjen systeemien laskentaa, jota harjoitellaan laskuharjoitusten lisäksi harjoitustyössä. Harjoitustyön kaasuturbiin-kombiprosessin lisäksi tarkastellaan paineistettua polttoa, kaasutusta ja leijutekniikka. Harjoitustyön toisessa osassa opiskelija tutustuu tuulivoimalaitosten energian tuotantoon ja siivistön mitoittamiseen. Näiden lisäksi opiskelija saa täydentää tietämystään CO2-vapaasta energiantuotannosta, energian varastoinnista ja polttomoottoreista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. termiset virtauskoneet diffuusorit suuttimet kaasuturbiinien kehitysmahdollisuudet kombiprosessit uudet topping-prosessit paineistetu poltto ja kaasutus leijutekniikka tuulivoimalaitokset CO2-vapaa poltto energian varastointi kompressorit polttomoottorit ahdin polttoaineen ruiskutus moottorien tuleva kehitys     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjallinen tentti, joka koostuu essee-kysymyksistä (40%) ja laskutehtävistä (60%). Suoritukseen kuuluu harjoitustyö.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Voimalaitostekniikka   Risto Raiko         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-43100 Höyrytekniikka Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-43200 Voimalaitostekniikka, 5 op ENER-8240 Voimalaitostekniikka, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019