KEB-40100 Lämpötekniikka, 5 op
Thermal Sciences

Vastuuhenkilö

Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-40100 2019-01 1 - 2 Seppo Syrjälä
Kirjallinen tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tietää energian häviämättömyyden eli termodynamiikan 1. pääsäännön sekä työn ja lämmön eron - osaa ideaalikaasuprosessit mukaan lukien kostean ilman käsitteet - ymmärtää millä tavalla lämmöstä tehdään sähköä sekä kuinka jäähdytysprosessi toimii - pystyy arvioimaan yksinkertaisessa tapauksessa putkivirtauksen painehäviön sekä tarvittavan pumppaustehon - osaa ratkaista 1-ulotteisen lämmönjohtumistehtävän - osaa käyttää konvektiivisen lämmönsiirron korrelaatioita - tietää perusteet säteilylämmönsiirrosta

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Termodynamiikan 1. pääsääntö suljetulle ja avoimelle systeemille.     
2. Ideaalikaasun tilanyhtälö.     
3. Kiertoprosessit: Carnot, Rankine, Otto, Diesel.     
4. Ideaalikaasuseokset, erityisesti kostea ilma.     
5. Sisä- ja ulkopuolisten virtausten perusteet.     
6. Erilaisten lämmönsiirtomuotojen (johtuminen, konvektio, säteily) perusteet.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy kirjallisen tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-40100 Lämpötekniikka, 5 op MEI-02021 Lämpötekniikka, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019