KEB-23806 Laboratory Course in Bio and Environmental Engineering, 5 cr

Toteutuskerta KEB-23806 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Seminaari, Luento
Vastuuhenkilö Hannele Auvinen, Marja Palmroth, Ville Santala

Arvosteluasteikko

Numerical evaluation scale (0-5)

Suoritusvaatimukset

Participation in laboratory exercises, which consist of work in laboratory and other exercises (e.g. pre-exercise, laboratory report, seminar presentation and other exercises).

Kohderyhmät

Bioengineering/Science and Bioengineering , Biotekniikka , Ympäristö- ja energiatekniikka

KEB-23806 Laboratory Course in Bio and Environmental Engineering/Lec/01 Mon 02.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-23806 Laboratory Course in Bio and Environmental Engineering/Sem/01 Thu 05.12.2019 09:00 - 12:00