KEB-16201 Ympäristö- ja energiatekniikan erikoistyö, 1-8 op
Special project in Enviromental and Energy Engineering

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan Bio- ja ympäristötekniikan ja Energia- ja prosessitekniikan kandidaattiohjelmien ja Ympäristötekniikan ja Energia- ja biojalostustekniikan maisteriohjelmien opiskelijoille, Opintojaksolle ei tarvitse ilmoittautua. Ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-16201 2019-01 1 - 5 Jukka Rintala
Kirjallinen raportti. Voi sisältää kokeellista työtä riippuen projektista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija Osaa suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa projektin omien pohjatietojensa mukaisesti Osoittaa oma-aloitteisuutta projektin toteutuksessa Toteuttaa kirjallisuusselvitykseen, joka noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita Toteuttaa käytännön kokeita ja raportoida oleellinen informaatio sovitusti Osaamistavoitteet valitaan yksilöllisesti ylläolevalta listalta vastuuhenkilön kanssa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yksilöllinen erikoistyö (kirjallisuusselvitys, kirjatentti, käytännön koe, laboratoriotutkimus)     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Osaamistavoitteet valitaan yksilöllisesti ylläolevalta listalta vastuuhenkilön kanssa perustuen projektin luonteeseen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Opiskelijalla on oltava riittävät esitiedot aiemmista opinnoistaan, jotta hän voisi tehdä erikoistyön, joka osoittaa pääaineosaamista.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-16201 Ympäristö- ja energiatekniikan erikoistyö, 1-8 op KEB-16206 Special Project in Environmental and Energy Engineering, 2-8 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019