KEB-13000 Hydromekaniikka, 5 op
Hydromechanics

Lisätiedot

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Seppo Syrjälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-13000 2019-01 1 - 2 Seppo Syrjälä
Kirjallinen tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa soveltaa keskeisiä hydromekaniikan sääntöjä virtausopillisten ongelmien ratkaisemiseksi putki- ja avokanavavirtauksissa - ymmärtää pumppujen toimintaperiaatteet sekä keskeiset pumppaukseen liittyvät käsitteet - osaa määrittää putkistovirtauksen painehäviön sekä tarvittavan pumppaustehon - ymmärtää putkiverkkotehtävien ratkaisuperiaatteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laminaarin ja turbulentin virtauksen perusteet.     
2. Putki- ja avokanavavirtaukset ja niissä tapahtuvat virtaushäviöt, virtaustyypit ja virtaustilat.  Pinnan karheuden vaikutus painehäviöön.   
3. Putkivirtauksen energiayhtälö ja sen soveltamisen erilaisiin putkisysteemeihin.     
4. Keskeiset pumppaukseen liittyvät käsitteet: nostokorkeus, ominaiskäyrät, toimintapiste, kavitointi.   Pumppauksen säätö, affiniteettisäännöt.   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-13000 Hydromekaniikka, 5 op KEB-24000 Hydromekaniikka, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019