KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor Thesis Seminar

Toteutuskerta KEB-12000 2019-03

Opetus

Periodi 5
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Monimuoto-opetus, Seminaari, Luento, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Riikka Lahtinen, Marja Palmroth, Seppo Syrjälä

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kirjaston tiedonhankintakoulutus, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte. Aktiivinen osallistuminen kandidaatintyöseminaariin ja siihen liittyvien osatehtävien suorittaminen. Suullinen esitys omasta kandidaattityöstä ja toisen kandidaattityön opponointi.

KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/O/01 Mon 18.05.2020 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/Lec/01 (+) Wed 20.05.2020 09:00 - 10:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 (+) Mon 25.05.2020 16:00 - 18:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 (+) Mon 01.06.2020 16:00 - 18:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Mon 25.05.2020 12:00 - 14:00
Kirjaston tiedonhankintakoulutus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Luento (luokka FC110) Mon 17.08.2020 10:00 - 10:00