KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor Thesis Seminar

Toteutuskerta KEB-12000 2019-01

Kuvaus

Bio- ja ympäristötekniikan, energia- ja prosesssitekniikan ja kemian pääaineiden kandidaatintyöseminaari syksyllä 2019 kandidaatintyön tekeville.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Monimuoto-opetus, Seminaari, Luento, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Riikka Lahtinen, Marja Palmroth, Seppo Syrjälä

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kirjaston tiedonhankintakoulutus, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte. Aktiivinen osallistuminen kandidaatintyöseminaariin ja siihen liittyvien osatehtävien suorittaminen. Suullinen esitys omasta kandidaattityöstä ja toisen kandidaattityön opponointi.

Kohderyhmät

Biotekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Suoritukseen kuuluu seminaarin pitäminen ja toisen opiskelijan seminaariesityksen opponointi.

KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/O/01 Thu 05.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/O/01 Thu 12.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/O/01 Thu 26.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/O/01 Thu 10.10.2019 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/O/01 Mon 04.11.2019 12:00 - 14:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/O/01 Thu 21.11.2019 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/Lec/01 Thu 29.08.2019 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Thu 19.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/Sem/02 Wed 13.11.2019 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Fri 15.11.2019 12:00 - 14:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/EG03/01 (+) Mon 28.10.2019 08:00 - 10:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/EG02/01 Tue 10.09.2019 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Tue 10.09.2019 12:00 - 14:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (+) Tue 24.09.2019 12:00 - 14:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (+) Tue 08.10.2019 12:00 - 14:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (+) Tue 05.11.2019 10:00 - 12:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (+) Wed 06.11.2019 14:00 - 16:00
KEB-12000 Kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Thu 24.10.2019 10:00 - 11:00
Tieteellinen kirjoittaminen ja kielentarkastus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Kirjaston tiedonhankintakoulutus Thu 31.12.2020 16:00 - 16:00