KEB-11000 Ympäristö- ja energiatekniikan mittaukset, 5 op
Measurements of Environmental and Energy Engineering

Vastuuhenkilö

Marja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-11000 2019-01 2 Marja Palmroth
Tutkimus-, analysointi- ja raportointisuunnitelman laatiminen ryhmätyönä (30 %) sekä viikkoharjoitusten henkilökohtaisten tehtävien palautus (70 %)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kertoa kiinteiden aineiden, nesteiden ja kaasujen näytteenotto- ja käsittelymenetelmistä valita standardin mukaisia mittausmenetelmiä eri matriiseille selittää tavallisimpien ympäristö- ja energiatekniikan analyysimenetelmien ja laitteiden (online, inline- ja laboratorio (offline) toimintaperiaatteet tehdä mittauksissa tavallisesti tarvittavat laskelmat ja ilmaista tulokset halutussa yksikössä ymmärtää mittaustulosten epävarmuuteen ja luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä laatia tutkimussuunnitelman, joka sisältää näytteenoton, analyysimenetelmän ja raportoinnin suunnittelun

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mittausmenetelmien tausta     
2. Näytteenotto ja näytteenkäsittely     
3. Analyysi- ja mittausmenetelmien toimintaperiaatteet     
4. Tulosten analysointi ja mittausepävarmuuteen vaikuttavat tekijät     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arviointi koostuu ryhmätyön arvioinnista (erillinen arviointimatriisi arvosanatasoille 0, 1, 3 ja 5, 30 % arvosanasta) sekä viikkoharjoitusten henkilökohtaisten tehtävien palautuksista (10 %/tehtävä).

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Opintojakson luennoitsijat         Ei   
Opintomoniste     Marja Palmroth, Seppo Syrjälä, Henrik Tolvanen         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-61411 Laaja kemia 1 Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-11000 Ympäristö- ja energiatekniikan mittaukset, 5 op KEB-21600 Ympäristöanalytiikka, 3 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 13.03.2019