ARK-03031 Kaupunkien suunnittelu, 5 op
City Planning

Vastuuhenkilö

Juho Rajaniemi, Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-03031 2019-01 1 - 2 Minna Chudoba
Juho Rajaniemi
Hyväksytysti ohjeiden mukaan laadittu kotitentti sekä muut annetut tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa kaupunkisuunnitteluun osallistuvia eri toimijoita ja ammattialoja sekä monimuotoisia yhteiskunnallisia kytkentöjä -pystyy kertomaan suomalaisen maankäytön suunnittelujärjestelmän pääpiirteet ja siihen liittyvät professionaaliset tehtävät ja vaatimukset sekä asemakaavan laatimisprosessin

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tutustuminen yhden kaupunginosan maankäytön, kaupunkitilojen ja kortteli- ja katurakenteen toiminnalliseen, eettiseen ja esteettiseen suunnitteluun sekä liikenne- ja pysäköintiratkaisujen periaatteiden suunnitteluun. Opiskelijat seuraavat oman alansa asiantuntijoina yhtä kaupunginosaa koskevan suunnitelman työprosessia ja kirjoittavat opintojakson aiheisiin liittyvän kotitentin.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-02131 Yhdyskuntasuunnittelun teoria I Suositeltava    
ARK-02132 Yhdyskuntasuunnittelu II Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019