ARK-02132 Yhdyskuntasuunnittelu II, 5 op
Urban Planning and Design II

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Panu Lehtovuori

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-02132 2019-01 - Panu Lehtovuori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tuntea praktisen ongelmanratkaisun perusteita, strategioita ja metodeja -tunnistaa myös sosiaalisen viitekehyksen merkityksen suunnittelutyön perustana

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hokkanen Mirja, 10.01.2020