ARK-02131 Yhdyskuntasuunnittelun teoria I, 5 op
Urban Planning and Design Theory I

Vastuuhenkilö

Minna Chudoba

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-02131 2019-01 3 Minna Chudoba
Viikkotehtävät ja annettujen ohjeiden mukaan laadittu oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -tunnistaa keskeisiä yhdyskuntien muuttumista selittäviä ja muutoksiin vaikuttaneita teorioita sekä ymmärtää niiden taustat ja vaikutukset -syventää ryhmätyö- ja esittelytaitojaan sekä harjoitellut tieteellisen esseen kirjoittamista -ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti -etsiä, tuottaa ja arvioida tietoa sekä suhtautua kriittisesti lähteisiin

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Keskeiset yhdyskuntien kehitystä selittävät ja niihin vaikuttaneet teoriat.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019