ARK-02131 Yhdyskuntasuunnittelun teoria I, 5 op
Urban Planning and Design Theory I

Toteutuskerta ARK-02131 2019-01

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin yhdyskuntien muuttumista selittäviin ja muutoksiin vaikuttaneisiin teorioihin. Opintojaksolla annetaan luettavaksi katkelmia vaikutusvaltaisten kaupunkikirjoittajien teksteistä, tehdään niihin liittyviä pieniä viikkotehtäviä ryhmissä vertaisoppien sekä keskustellaan lukiessa ja ryhmätyön tekemisen ohessa syntyneistä ajatuksista. Lopuksi laaditaan oppimispäiväkirjamuotoinen kooste opintojakson aikana opitusta.

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Minna Chudoba

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Viikkotehtävät ja annettujen ohjeiden mukaan laadittu oppimispäiväkirja.

Lisätietoja toteutuksesta

Jos opintojaksolle on enemmän ilmoittautuneita kuin sille on mahdollista ottaa, opiskelijat otetaan opintojaksolle seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä:
1) opiskelijat, jotka ovat kirjoilla arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmissa
2) muut opiskelijat, tarvittaessa ilmoittautumisjärjestys ratkaisee osallistumisen
Ilmoittautuneiden ja odotuslistalla olevien tulee olla läsnä ensimmäisessä oppimistapahtumassa varmistaakseen paikkansa.

ARK-02131 Yhdyskuntasuunnitelun teoria I/Lec/01 Mon 13.01.2020 10:00 - 15:00
ARK-02131 Yhdyskuntasuunnitelun teoria I/Lec/01 Mon 20.01.2020 10:00 - 15:00
ARK-02131 Yhdyskuntasuunnitelun teoria I/Lec/01 Mon 27.01.2020 10:00 - 15:00
ARK-02131 Yhdyskuntasuunnitelun teoria I/Lec/01 Mon 03.02.2020 10:00 - 15:00
ARK-02131 Yhdyskuntasuunnitelun teoria I/Lec/01 Mon 10.02.2020 10:00 - 15:00
ARK-02131 Yhdyskuntasuunnitelun teoria I/Lec/01 Mon 17.02.2020 10:00 - 15:00