ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I, 5 op
Urban Planning and Design I

Vastuuhenkilö

Panu Lehtovuori, Juho Rajaniemi, Minna Chudoba, Jenni Partanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-01131 2019-01 3 Minna Chudoba
Anna Koskinen
Panu Lehtovuori
Juho Rajaniemi
Hyväksytysti suoritetut osatehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: -ymmärtää kaupunkitilan merkityksen ja muotoutumisperiaatteet, hallitsee tilallisen kaupunkisuunnittelun peruskäsitteet ja pystyy suunnittelemaan kiinnostavaa kaupunkitilaa -laatia kaupunkikuvallisia analyysejä sekä niihin pohjautuvia innovatiivisia visioita ja suunnitelmia

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Keskeiset kaupunkisuunnittelun käsitteet ja mittarit kuten kaupunkitila ja sen muodostuminen sekä mittakaava ja tunnusluvut. Toimijoiden ja tilallisen muodon väliset suhteet pienimittakaavaisessa analyysi- ja suunnittelutyössä, jonka painotus on todelliseen tilanteeseen vahvasti tukeutuvassa kaupunkirakennustaiteellisessa lähestymistavassa.   Toimijoiden ja tilallisen muodon väliset suhteet pienimittakaavaisessa analyysi- ja suunnittelutyössä, jonka painotus on todelliseen tilanteeseen vahvasti tukeutuvassa kaupunkirakennustaiteellisessa lähestymistavassa.    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hokkanen Mirja, 10.01.2020