ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I, 5 op
Urban Planning and Design I

Toteutuskerta ARK-01131 2019-01

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin kaupunkisuunnittelun käsitteisiin ja mittareihin, kuten kaupunkitila ja sen muodostuminen sekä mittakaava ja tunnusluvut. Lisäksi opintojaksolla tutkitaan toimijoiden ja tilallisen muodon välisiä suhteita pienimittakaavaisessa analyysi- ja suunnittelutyössä, jonka painotus on todelliseen tilanteeseen vahvasti tukeutuvassa kaupunkirakennustaiteellisessa lähestymistavassa. Harjoituksia pohjustetaan ja tuetaan tietoiskumaisin, aiheeseen liittyvin luennoin.

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Minna Chudoba, Anna Koskinen, Panu Lehtovuori, Juho Rajaniemi

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut osatehtävät.

Kohderyhmät

Arkkitehtuuri

Lisätietoja toteutuksesta

Jos opintojaksolle on enemmän ilmoittautuneita kuin sille on mahdollista ottaa, opiskelijat otetaan opintojaksolle seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä:
1) opiskelijat, jotka ovat kirjoilla arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmissa
2) arkkitehtuurin vaihto-opiskelijat, ilmoittautumisjärjestyksessä
3) muissa tutkinto-ohjelmissa kirjoilla olevat opiskelijat, etusija annetaan niille joille opintojakso on pakollinen, ja tarvittaessa ilmoittautumisjärjestys ratkaisee osallistumisen
4) muut opiskelijat, tarvittaessa ilmoittautumisjärjestys ratkaisee osallistumisen

Ilmoittautuneiden ja odotuslistalla olevien tulee olla läsnä ensimmäisessä oppimistapahtumassa varmistaakseen paikkansa.

ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I/Lec/01 Tue 07.01.2020 08:00 - 16:00
ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I/Lec/01 Tue 14.01.2020 08:00 - 16:00
ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I/Lec/01 Tue 21.01.2020 08:00 - 16:00
ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I/Lec/01 Tue 28.01.2020 08:00 - 16:00
ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I/Lec/01 Tue 04.02.2020 08:00 - 16:00
ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I/Lec/01 Tue 11.02.2020 08:00 - 16:00
ARK-01131 Yhdyskuntasuunnittelu I/Lec/01 Tue 18.02.2020 08:00 - 16:00