TTA-86020 Turvallisuustekniikka, 5 op
Safety Engineering

Vastuuhenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-86020 2019-01 3 - 4 Jouni Kivistö-Rahnasto
Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti, sekä
Harjoitustyö
TTA-86020 2019-02 5 Jouni Kivistö-Rahnasto
Videoluentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti, sekä harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yksittäisten koneiden, laajojen tuotantojärjestelmien sekä prosessiteollisuuden turvallisuussuunnittelun periaatteet ja menetelmät. Opiskelija tuntee keskeiset turvallisuustekniikan teknologiat ja osaa suunnitella niitä. Hän osaa kehittää sekä yksittäisten laitteiden että laajojen prosessien turvallisuutta. Opiskelija osaa listata koneen ohjeita, merkintöjä ja teknistä dokumentointia koskevat olennaiset vaatimukset. Hän osaa toteuttaa EU:n konedirektiivissä vaaditut toimenpiteet, jotka ovat edellytys koneiden vapaalle markkinoinnille ja käyttöönotolle EU-alueella. Opiskelija tuntee koneiden ja tuotantojärjestelmien hankintaan liittyvät turvallisuusvaatimukset.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019