TTA-86020 Turvallisuustekniikka, 5 op
Safety Engineering

Toteutuskerta TTA-86020 2019-02

Opetus

Periodi 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jouni Kivistö-Rahnasto

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Videoluentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti, sekä harjoitustyö

Lisätietoja toteutuksesta

Arvosteluasteikko on numeerinen 0-5.

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.