TTA-86020 Turvallisuustekniikka, 5 op
Safety Engineering

Toteutuskerta TTA-86020 2019-01

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jouni Kivistö-Rahnasto

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti, sekä
Harjoitustyö