TTA-85130 Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuustekniikan erityistyö, 5 op
Advanced Study in Safety Management and Engineering

Lisätiedot

Erityistyön tekeminen edellyttää Turvallisuusjohtamisen /Turvallisuustekniikan /Turvallisuustekniikan ja ympäristöjohtamisen lukemista syventävinä opintoina. Opintojakso suoritetaan ennen diplomityön aloittamista. Työn aiheesta on sovittava ennen työn aloittamista, ottamalla yhteys opintojakson vastuuhenkilöön. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-85130 2019-01 1 - 5 Jouni Kivistö-Rahnasto
Itsenäisesti laadittu ohjattu erityistyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa suppeahkon itsenäisen tieteellisen tutkimuksen. Opiskelija osaa etsiä ja analysoida tutkimusaiheeseen liittyvää tietoa sekä soveltaa sitä tutkimusaiheeseen. Lisäksi opiskelija osaa raportoida tutkimuksen tieteellisten käytäntöjen mukaisesti. Usein erityistyö tehdään yhteistyössä yrityksen kanssa, joten erityistyön tehtyään opiskelija osaa suunnitella ja kehittää esimerkiksi vaihtoehtoisia toimintamalleja turvallisuusjohtamiseen/turvallisuusteknisiin sovelluksiin. Lisäksi aihealueen osaaminen syventyy ja opiskelijan edellytykset käytännön sovellutusten tekemiseen paranevat. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on paremmat valmiudet diplomityön tekemiseen.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-85130 Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuustekniikan erityistyö, 5 op TUR-4140 Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuustekniikan erityistyö, 5 op  
TTA-85130 Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuustekniikan erityistyö, 5 op TTA-85136 Special study in safety management and engineering, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019