TTA-83030 Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät, 5 op
Safety and Risk Analysis

Vastuuhenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto, Johanna Pulkkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-83030 2019-01 2 Johanna Pulkkinen
Harjoitukset ja harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää opiskelijat vaarojen tunnistamisen perusmenetelmiin sekä työympäristön vaarojen mittaamiseen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa teolliseen tuotantoon ja prosesseihin, työympäristöön sekä työolosuhteisiin liittyviä vaaroja ja niiden seurauksia sekä soveltaa perusmenetelmiä vaarojen laadulliseen tunnistamiseen ja vahinkoihin liittyvien riskien merkittävyyden arvioimiseen. Lisäksi opiskelija tiedostaa fysikaalistiin ja kemiallisiin altisteisiin liittyvät vaarat ja niiden vaikutuksen osana työympäristöä sekä tuntee perusmenetelmät työympäristön vaarojen mittaamiseen.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-83030 Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät, 5 op TTA-85030 Luotettavuus- ja riskianalyysi, 5 op  
TTA-83030 Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät, 5 op TTA-86056 Safety and risk analysis, 5 op  

Päivittäjä: Pulkkinen Johanna, 05.08.2019