TTA-83020 Turvallisuusjohtaminen, 5 op
Safety Management

Vastuuhenkilö

Johanna Pulkkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-83020 2019-01 1 Johanna Pulkkinen
harjoitustyö ja tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan: Opiskelija tunnistaa yrityksen turvallisuuden eri osa-alueet. Opiskelija ymmärtää esimiehen ja työntekijän vastuun työturvallisuudesta. Opiskelija ymmärtää, miksi työturvallisuutta pitää johtaa työpaikalla. Opiskelija tuntee keskeiset työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset. Opiskelija ymmärtää tapaturmien ja sairauspoissaolojen taloudellisia vaikutuksia. Opiskelija tietää, miten onnettomuuksia ja tapaturmia ehkäistään.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-83020 Turvallisuusjohtaminen, 5 op TTA-81010 Turvallisuusjohtamisen perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019