TTA-83010 Riskienhallinta, 5 op
Risk Management

Vastuuhenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-83010 2019-01 1 - 2 Jouni Kivistö-Rahnasto
Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti, sekä
Harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää riskienhallinnan peruskäsitteet, termit ja perusteorian. Hän osaa tunnistaa ja luokitella yrityksen tuotteiden, palveluiden sekä liiketoiminnan riskejä. Opiskelija osaa analysoida riskien suuruutta, suuruuden vaihtelua ja riskin merkitystä. Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä riskien hyväksyttävyydestä. Hän osaa selittää tavallisimmat lähestymistavat hallita riskejä. Opiskelija osaa suunnitella, käyttöönottaa ja toteuttaa yrityksen riskienhallinnan (ERM). Hän osaa selittää riskienhallinnan merkityksen ja roolin yrityksen ja sen toimintojen johtamisessa.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-83010 Riskienhallinta, 5 op TTA-82010 Riskienhallinta, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019