TTA-83010 Riskienhallinta, 5 op
Risk Management

Toteutuskerta TTA-83010 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Luento, Tentti
Vastuuhenkilö Jouni Kivistö-Rahnasto

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva tentti, sekä
Harjoitustyö

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin luennot videoidaan ja tallenteet tulevat osallistujien saataville.

Tentti Wed 16.10.2019 09:00 - 12:00
Tentti Tue 03.12.2019 17:00 - 20:00
Tentti Thu 16.01.2020 17:00 - 20:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/02 Tue 27.08.2019 14:00 - 16:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/01 Mon 02.09.2019 14:00 - 16:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/02 Tue 03.09.2019 14:00 - 16:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/02 Tue 10.09.2019 14:00 - 16:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/02 Tue 17.09.2019 14:00 - 16:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/01 Mon 23.09.2019 14:00 - 16:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/02 Tue 24.09.2019 14:00 - 16:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/01 Mon 30.09.2019 14:00 - 16:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/02 Tue 01.10.2019 14:00 - 16:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/01 Mon 07.10.2019 14:00 - 16:00
TTA-83010 Riskienhallinta/Lec/02 Tue 08.10.2019 14:00 - 16:00