MEI-46801 Suunnittelutyön johtaminen, 5 op
Leadership in engineering design

Vastuuhenkilö

Tero Juuti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-46801 2019-01 1 - 2 Tero Juuti
Osallistuminen monimuoto-opetukseen. Hyväksytty ryhmien ohjaus käytännössä. Tämän kurssin suorittavat toimivat fasilitaattoreina ja lähijohtajina eri kokoisille opiskelijaryhmille.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä ja harjoitella käytännössä tyypillisiä suunnittelutyön johtamis- ja fasilitointitilanteita, joita ovat uusien ideoiden luonti, vanhoista ideoista irtipäästäminen, tietoisten ja harkittujen suunnittelupäätösten tekeminen, itsenäinen tavoitteellinen työskentely ja rikastava vuorovaikutus ryhmässä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Luovan ongelmanratkaisun johtaminen     
2. Design Fixation ja Reframing - irtipäästäminen ja ongelman uudelleenmuotoilu     
3. Valintakriteerien tunnistaminen, valinta ja suunnittelupäätösten tekeminen ryhmässä     
4. Itsesäätely ja itsen johtaminen, oman toiminnan reflektointi     
5. Ryhmäilmiöt ja fasilitointi     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-40001 Tuotesuunnittelu ja -kehitys Pakollinen    
MEI-46001 Integroitu tuotekehitys ja tuotanto Suositeltava    
MEI-46201 Modulaaristen tuotteiden suunnittelu Suositeltava    
MEI-46402 Design Thinking ja teollinen muotoilu Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019