MEI-46402 Design Thinking ja teollinen muotoilu, 5 op
Design Thinking and Industrial Design

Lisätiedot

Opintojakso vastaa myös opintojaksoa MEI - 46401.

Vastuuhenkilö

Tero Juuti, Mikko Vanhatalo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-46402 2019-01 1 - 2 Tero Juuti
Mikko Vanhatalo
Osallistuminen monimuoto-opetukseen (alustus+harjoitustyön tekeminen ohjatusti) ja suorittamalla kurssin aikana annetut harjoitustyöt. Opintojakson lopussa on tuotekonseptien esittelytilaisuus, jossa oma tuote, muotoilutyökalut ja itse suunniteltu posteri esitellään muille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää teollisen muotoilun arvontuoton tuotekehityksessä. Opiskelija tuntee yleistiedon tasolla teollisen muotoilun historiaa ja evoluutiota. Konkreettisen harjoitustyön avulla opiskelija osaa analysoida tyypilliset teollisen muotoilijan suunnitteluhaasteet ja oppii luomaan uuden tuotteen annettuihin tavoitteisiin. Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet toimimiseen moniammatillisissa kehitysryhmissä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Miten teollinen muotoilu tuottaa arvoa osana tuotekehitysprojektia? Arvontuottomekanismeista käydään läpi ainakin seuraavat: muotokieli, ergonomia, käyttökokemus, suunnitteluperiaatteet, materiaalien ja valmistusmenetelmien valinta, graafinen suunnittelu ja brändin vahvistaminen     
2. Mitkä ovat tyypilliset muotoiluhaasteet ja miten niitä ratkotaan harjoitustyössä erilaisten työkalujen avulla? Delft Design Guide  101 Design Methods   
3. Miten Design Format Analysis-lähestymistapaa käytetään tuotteiston muotokielen hallinnassa?     
4. Mitkä henkilökohtaiset taidot palvelevat tuloksekasta ja tavoitteellista toimintaa moniammatillisissa kehitysryhmissä?      
5. Design Thinking- suunnittelufilosofiana ja -käytäntönä     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Riittävän osaamistason saavuttaa mainiosti osallistumalla monimuoto-opetukseen ja kun keskittyy harjoitustöiden tekemiseen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-46402 Design Thinking ja teollinen muotoilu, 5 op MEI-46400 Teollisen muotoilun perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Juuti Tero, 28.01.2020