MEI-53000 Tuotantojärjestelmien suunnittelu, 5 op
Design of Production Systems

Vastuuhenkilö

Hasse Nylund

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-53000 2019-01 1 - 2 Hasse Nylund
Pakollisia suorituksia ovat kirjallinen kurssiraportti ja harjoitukset. Opintojakso sisältää myös vapaaehtoisia suorituksia, joilla on mahdollista korottaa arvosanaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle muodostuu kokonaisnäkemys tuotantojärjestelmien suunnittelun ja kehittämisen keskeisistä kohteista ja tavoitteista osana yrityksen liiketoimintaa. Hän tunnistaa tehdassimuloinnin roolin ja sen tarjoamat mahdollisuudet tuotantojärjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotantojärjestelmien suunnittelun olennaiset vaiheet kahden viitekehyksen (Lappari ja Mitti) avulla esitettynä.   Tuotantojärjestelmien suunnittelun rooli osana yrityksen päätoimintoja ja sidosryhmiä.   Tuotantojärjestelmien suunnittelun tulevaisuuden trendejä liittyen kurssilla käsiteltyihin teemoihin.  
2. Tehdassimulointi tuotantojärjestelmien suunnittelussa   Tuotantojärjestelmien suunnittelun olennaisten vaiheiden havainnollistaminen tehdassimuloinnin avulla  Tehdassimuloinnin hyödyntämisen mahdollisuudet muissa yhteyksissä. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso arvostellaan kurssiraportin perusteella. Tarkemmat ohjeet tätä varten tarjotaan opintojaksolle osallistuville. Alla on kuvattuna kurssiraportin arviointikriteerit.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     Hasse Nylund       Luentokalvot jaetaan opiskelijoille moodlen kautta.   Ei   
Muu kirjallisuus     Hasse et al.       Muuta oppimista tukevaa materiaalia sekä suomeksi että englanniksi   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-53000 Tuotantojärjestelmien suunnittelu, 5 op MEI-43000 Tuotantokonseptit ja -järjestelmät, 6 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 26.03.2019