MEI-52000 Valmistusmenetelmät 1, 5 op
Manufacturing Methods 1

Vastuuhenkilö

Jouko Kiviö

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-52000 2019-01 1 - 2 Eric Coatanea
Jouko Kiviö
Hossein Mokhtarian
Jorma Vihinen
Tentti, hyväksyttävästi suoritetut harjoitukset sekä demoihin osallistuminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kappaletavaratuotannon keskeiset valmistusmenetelmät ja tuotantolaitteet sekä näihin läheisesti liittyvät työvälineet. Hän ymmärtää keskeisiin valmistusmenetelmiin vaikuttavat parametrit ja hallitsee näiden menetelmien ja tuotantolaitteiden valintaperiaatteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lastuamisen teoria: lastuamisvoimat, terien kuluminen, lastunmurto.  Lastuamisen teoria: lastuamisen talous, optimaaliset lastuamisarvot  Työstön erityiskysymyksiä (mm. kovatyöstö, kuiva- ja miniminesteinen työstö, työstönvalvonta) 
2. Kiinnittäminen, DFF: Paikoittamisen ja kiinnittämisen periaatteet.   Kiinnitinsuunnitteluprosessi ja siihen liittyvät asiat: mm. työstökoneet, tuotesuunnittelu, kiinnitintyypit (automaatioaste, talous, tehokkuus).  Ei konventionaaliset kiinnitysmenetelmät (mm. alipaine, liimaus) 
3. Lasertyöstöprosesseja: leikkaus, hitsaus, pintakäsittelyt, mikrotyöstö   Lasertyöstön komponentit: laser, säteensiirto, optiikat  Säteen ja materiaalin vuorovaikutus 
4. Materiaalia lisäävät menetelmät yleisesti ja erityisesti metallien tulostus  Metallien materiaalia lisäävän valmistuksen erityispiirteitä.   Prosessiparametrien vuorovaikutus 
5. Työstökoneet: rakenteet, oheislaitteet, tarkkuudet Työstökoneen hankinta  Työstökoneen ohjaus- ja säätöjärjestelmät. Työstökoneille tehtävät mittaukset (mm. vastaanottotarkastuksen yhteydessä).  Eri työstökoneiden komponenttien vaikutus työstökoneen tarkkuuteen. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksyttävän tason (1) saavuttamiseksi täytyy hallita 50 prosenttia kurssin sisällöstä (tentin läpipääsyraja 50 % kokonaispisteistä). Hallitsemalla keskeisen ydinsisällön on mahdollista saavuttaa hyvä (3) taso. Hallitsemalla harjoitustöiden sisältö voi saada arvosanan korotuksen; tämä tulee osoitetuksi tekemällä kiitettävästi opintojaksoon sisältyvät harjoitustyöt. Hallitsemalla opintojakson keskeiset asiat (harjoitustyöt ja luennoilla käsitellyt asiat) päästään kiitettävälle (5) tasolle.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-50400 Johdanto tuotantotekniikkaan Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Digital Manufacturing voidaan suorittaa samaan aikaan tämän kurssin kanssa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 25.03.2019