MEI-51601 Tuotannonohjaus, 5 op
Production Planning and Control

Toteutuskerta MEI-51601 2019-01

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää valmistavan teollisuuden tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen eri tasot karkeasuunnittelusta hienosuunnitteluun, sekä tuotannon ohjaukseen liittyvät aktiviteetit ja ohjattavat elementit. Opiskelija tietää erilaisista tuotannonohjauksen tavoista, sekä osaa soveltaa niitä käytännön kohteisiin valmistavassa teollisuudessa. Hän ymmärtää tutannonsuunnitteluun ja ¿ohjaukseen tarkoitettujen tietojärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet sujuvassa tuotantotoiminnassa ja hahmottaa toiminnanohjauksen ja tuotantannonohjauksen keskeiset erot. Hän ymmärtää erilaisten ohjaustapojen ja parametrien vaikutuksen tuotannon keskeisiin tunnuslukuihin ja osaa ohjata tuotantoa kestävällä tavalla.

Työelämätaitojen osalta opintojakso kehittää opiskelijan kykyä analysoida kompleksisia syy-seuraussuhteita, ratkoa ongelmia vaillinaisen tiedon varassa, sekä peilata teoriaa käytäntöön ja tiivistää oppimansa koherentiksi ja napakaksi loppuraportiksi.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Luento, Harjoitukset, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Eeva Järvenpää, Hasse Nylund

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja harjoitustyöt sekä oppimispäiväkirja.

Kohderyhmät

Automaatiotekniikka , DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Konetekniikka , Tietojohtaminen , Tuotantotalous

Lisätietoja toteutuksesta

Viikon 4 harjoituksessa (Ke 22.01.) on kaksi aikaa, 10-13 ja 13-16, kuten harjoitusryhmissä, vaikka aika näkyy yhtenä tapahtumana 10-16.

MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 13.01.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 20.01.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 27.01.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 03.02.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 10.02.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 17.02.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 02.03.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 09.03.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 16.03.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 23.03.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 30.03.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/Lec/01 Mon 06.04.2020 12:00 - 14:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/E/01 Wed 22.01.2020 10:00 - 16:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG01/01 Wed 29.01.2020 10:00 - 13:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG02/01 Wed 29.01.2020 13:00 - 16:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG01/01 Wed 05.02.2020 10:00 - 13:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG02/01 Wed 05.02.2020 13:00 - 16:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG01/01 Wed 12.02.2020 10:00 - 13:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG02/01 Wed 12.02.2020 13:00 - 16:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG01/01 Wed 19.02.2020 10:00 - 13:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG02/01 Wed 19.02.2020 13:00 - 16:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG01/01 Wed 04.03.2020 10:00 - 13:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG02/01 Wed 04.03.2020 13:00 - 16:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG01/01 Wed 11.03.2020 10:00 - 13:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG02/01 Wed 11.03.2020 13:00 - 16:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG01/01 Wed 18.03.2020 10:00 - 13:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG02/01 Wed 18.03.2020 13:00 - 16:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG01/01 Wed 25.03.2020 10:00 - 13:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG02/01 Wed 25.03.2020 13:00 - 16:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG03/01 Thu 30.01.2020 14:00 - 17:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG03/01 Thu 06.02.2020 14:00 - 17:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG03/01 Thu 13.02.2020 14:00 - 17:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG03/01 Thu 20.02.2020 14:00 - 17:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG03/01 Thu 05.03.2020 14:00 - 17:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG03/01 Thu 12.03.2020 14:00 - 17:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG03/01 Thu 19.03.2020 14:00 - 17:00
MEI-51601 Tuotannonohjaus/EG03/01 Thu 26.03.2020 14:00 - 17:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Factory Physics Hopp & Spearmann Second edition, 2000 Suomi Ei
Luentokalvot Luentomateriaali jaetaan Moodlen kautta Suomi Ei
Muu kirjallisuus Moodlen kautta jaettava lisälukemisto. Suomi Ei