MEI-51401 Tuotantoverkostot, 5 op
Production Networks

Vastuuhenkilö

Hasse Nylund

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-51401 2019-01 3 - 4 Hasse Nylund
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, harjoitustyöt ja kurssin loppuraportti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle muodostuu ymmärrys globaalisti ja paikallisesti verkostoituneesta tuotannosta. Hän osaa selittää tyypilliset vaiheet tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen laajentamiseen tai siirtymiseen uusille markkina-alueille. Opiskelija osaa ottaa huomioon paikallisen kulttuurin ja tunnistaa keskeisiä paikallisen toiminnan ominaispiirteitä. Opiskelija saa työelämävalmiuksia toimia verkostoituneeseen tuotantotoimintaan liittyvissä tehtävissä osana kestävään liiketoimintaan tähtäävää organisaatiota.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotantopaikan valinnan kriteereitä  Mukautuminen paikallisiin olosuhteisiin   
2. Tuotantoverkoston suunnittelu  Tuotantoverkoston rakenne ja dynamiikka   
3. Tuotantoverkoston hallinta  Hankintatoimen sekä tutkimuksen ja kehityksen roolit   
4. Globalisaatio tuotantoyritysten näkökulmista   Tuotantoverkostojen tulevaisuuden trendejä   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana muodostuu oppimispäiväkirjan ja ryhmässä tehtävän harjoitustyön perusteella. Harjoitustyön teema ja luonne saattavat muuttua opintojaksolla toteutuskertakohtaisesti, joten sen arviointikriteerit tarkentuvat toteutuskerran alussa. Alla on kuvattuna kurssiraportin arviointikriteerit.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-51401 Tuotantoverkostot, 5 op MEI-51400 Tuotantoverkostot, 2 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019