PLA-55600 Introduction to API Economy, 1 op

Lisätiedot

Free online course to be taken anywhere from the world

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
PLA-55600 2019-01 1 - 5 Marko Seppänen
Hyväksytysti suoritetut tehtävät verkko-opintojaksolla.

Osaamistavoitteet

A student learns 1) Learns how to create competitive, smart offering with APIs 2) Understands the difference between business models and APIs in Platforms, Platform Economy or Partner Ecosystems 3) How to start building or buying the right API for the right the purpose in the right way 4) What are markets to B2D (Business-to-Developers) segment and how to build a competitive edge with good Developer Experience (DX)

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. API (Application Programmin Interface)  Types of API   
2. Platform Economy and API Economy, respective business models  Creation of smart offering with API   
3. Developer Experience and Business-to-Developer Market characteristics  Metrics to use web APIs   
4. API Canvas  API Value Proposition Canvas   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

There will be 12 small assignments (multiple choice, discussion, and peer reviews) to assist in the learning process. One final project assigment is required.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Palmroth Tanja, 13.04.2019