ELT-44607 Software-Defined Radio Platforms, 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Jari Nurmi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-44607 2019-01 1 Vesa Lampu
Jari Nurmi
Exam and assignments.

Osaamistavoitteet

The student will learn on the characteristics of hardware and software implementations of digital communication algorithms, and have a working knowledge on different implementation platforms.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hardware block architectures for digital communication algorithms.   Power, energy and performance issues in hardware implementation. Commercial platforms for digital communications systems.   Hardware implementation on FPGA. Interfaces to analog circuits. 
2. Programmable processor features to support digital communication algorithm implementation.   Understanding C-language implementations of digital communications algorithms.   Software implementation.  
3. Design tools for Software-Defined Radio  Interfacing hardware and software.   Hardware accelerators, co-processors. 
4. Reconfigurable and programmable platforms for Software-Defined Radio implementations.   Multi-processor platforms for SDR.   
5. Practical implementation case studies. Evaluation and comparison of implementation options.   Design trade-offs.   Principles of hardware/software partitioning. 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

By understanding the core content the student can pass the course with grade 1-2. Good command of the complementary knowledge is needed for grades 3-4 and partial coverage of specialist knowledge for grade 5.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto Mandatory    
TIE-50100 Digitaalisuunnittelu Advisable    

Tietoa esitietovaatimuksista
Basics of programming and digital design needed as prerequisites.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-44607 Software-Defined Radio Platforms, 5 cr ELT-44606 Digital Circuits and Platforms, 5 cr  

Päivittäjä: Nurmi Jari, 09.08.2019