ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet, 5 op
Basic Course on Communications Engineering

Toteutuskerta ELT-40002 2019-02

Kuvaus

Kurssi esittelee keskeiset käsitteet ja toimintaperiaatteet nykyisten ja tulevien tietoliikennejärjestelmien ymmärtämiseksi. Kurssilla käydään läpi, miten dataa siirretään tehokkaasti lähettimestä vastaanottimeen, ja miten siirtotien ominaisuudet rajoittavat saavutettavaa tiedonsiirtonopeutta. Lisäksi tutustutaan, miten yksittäisistä laitteista muodostetaan kokonaisia tietoliikenneverkkoja. Kurssi myös konretisoi tietoliikenteen merkitystä nykyisessä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Opetus

Periodi 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Markus Allen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö ja tentti.

Lisätietoja toteutuksesta

Kokonaan etätoteutuksena järjestettävä kesän 2020 toteutuskerta. Kaikki kurssin suorittamiseen liittyvä tieto on Moodlessa: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=7948


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Opintomoniste Tietoliikennetekniikan perusteet Markus Allen Suomi Kyllä