ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet, 5 op
Basic Course on Communications Engineering

Toteutuskerta ELT-40002 2019-01

Kuvaus

Kurssi esittelee keskeiset käsitteet ja toimintaperiaatteet nykyisten ja tulevien tietoliikennejärjestelmien ymmärtämiseksi. Kurssilla käydään läpi, miten dataa siirretään tehokkaasti lähettimestä vastaanottimeen, ja miten siirtotien ominaisuudet rajoittavat saavutettavaa tiedonsiirtonopeutta. Lisäksi tutustutaan, miten yksittäisistä laitteista muodostetaan kokonaisia tietoliikenneverkkoja. Kurssi myös konretisoi tietoliikenteen merkitystä nykyisessä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Opetus

Periodi 2
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Luento, Laboratoriotyö
Vastuuhenkilö Markus Allen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö ja tentti. (Myös ilman tenttiä on mahdollista saavuttaa kurssiarvosana 1 osallistumalla aktiivisesti luennoille ja tekemällä harjoitustyön.)

Lisätietoja toteutuksesta

Kaikki kurssin suorittamiseen liittyvä tieto on Moodlessa. Kurssin luennot videoidaan Echo360-järjestelmällä.

ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/01 Tue 22.10.2019 12:00 - 15:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/02 (*) Wed 23.10.2019 14:00 - 16:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/01 Tue 29.10.2019 12:00 - 15:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/02 (*) Wed 30.10.2019 14:00 - 16:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/01 Tue 05.11.2019 12:00 - 15:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/02 (*) Wed 06.11.2019 14:00 - 16:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/01 Tue 12.11.2019 12:00 - 15:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/02 (*) Wed 13.11.2019 14:00 - 16:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/01 Tue 19.11.2019 12:00 - 15:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/02 (*) Wed 20.11.2019 14:00 - 16:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/01 Tue 26.11.2019 12:00 - 15:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/02 (*) Wed 27.11.2019 14:00 - 16:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/01 Tue 03.12.2019 12:00 - 15:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lec/02 (*) Wed 04.12.2019 14:00 - 16:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/01 Mon 11.11.2019 09:00 - 11:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/02 Mon 11.11.2019 11:00 - 13:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/03 Mon 11.11.2019 13:00 - 15:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/04 Mon 11.11.2019 15:00 - 17:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/05 Mon 18.11.2019 09:00 - 11:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/06 Mon 18.11.2019 11:00 - 13:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/07 Mon 18.11.2019 13:00 - 15:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/08 Mon 18.11.2019 15:00 - 17:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/09 Mon 25.11.2019 09:00 - 11:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/10 Mon 25.11.2019 11:00 - 13:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/17 Mon 09.12.2019 09:00 - 11:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/18 Mon 09.12.2019 11:00 - 13:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/19 Mon 09.12.2019 13:00 - 15:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/11 Tue 26.11.2019 09:00 - 11:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/12 Tue 26.11.2019 15:00 - 17:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/20 Tue 10.12.2019 09:00 - 11:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/13 Wed 04.12.2019 09:00 - 11:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/14 Wed 04.12.2019 11:00 - 13:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/21 Wed 18.12.2019 09:00 - 11:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/22 Wed 18.12.2019 11:00 - 13:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/15 Thu 05.12.2019 09:00 - 11:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/16 Thu 05.12.2019 11:00 - 13:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/23 Thu 19.12.2019 09:00 - 11:00
ELT-40002 Tietoliikennetekniikan perusteet/Lab01/24 Thu 19.12.2019 11:00 - 13:00
Sähköinen tentti 1 Fri 20.12.2019 23:59 - 23:59
Sähköinen tentti 2 Sun 01.03.2020 23:59 - 23:59
Sähköinen tentti 3 Sun 30.08.2020 23:59 - 23:59

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Opintomoniste Tietoliikennetekniikan perusteet Markus Allen Suomi Kyllä