YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet, 5 op

Lisätiedot

Opintojakson kuvaus löytyy Tampereen yliopiston opinto-oppaasta osoitteesta
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=38564

Opintojakso sisältyy ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuuteen.

Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Timo Aaltonen, Mari Torikka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-72101 2019-01 4 Kati Iltanen
Antti Luoto
Mari Torikka

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet - tuntee ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet - osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla - osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti SQL-tietokannan kaavioksi - osaa perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avullaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-72101 Tietokantojen perusteet, 5 op TIE-22101 Johdatus tietokantoihin, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019