TLO-35400 Digitalisaation johtaminen, 5 op
Digitalization and management

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Samuli Pekkola

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35400 2019-01 2 Samuli Pekkola
Tentti ja harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Students 1) understand the digitalization phenomena and how it impacts to society, companies and other organizations, and individuals. The students learn 2) to assess different information technologies and organizational settings so that they can 3) plan, design, and develop an approach how IT can be exploited (implemented, adopted, and used in a beneficial manner) and 4) how such a transformation can be managed and lead. The students also learn 5) different benefit realization mechanisms. In general, the course focuses on the intersection between information systems sciences and management sciences and how digital technologies are to be used in organizational settings.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Digitalization as a phenomena  Understanding what digitalization means to different stakeholders    
2. Evaluating IT and organizational settings  Practical understanding about the characteristics of IT and organizations that have an influence on IT implementation    
3. Implementing IT into the organizational settings  Practical knowledge on how IT is implemented, adopted and used in organizations, and in relation to its strategic goals   
4. Managing and leading transformation process  Practical knowledge on issues that need to be considered when managing digital transformation processes    
5. IT benefit realization  Different characteristics and models of benefit realization   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-35201 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Myllärniemi Jussi, 13.12.2019