TLO-35247 Data and Software Business, 5 cr

Lisätiedot

Lisätietoja opintojakson Moodle-sivuilta.
Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Henri Pirkkalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35247 2019-01 1 Henri Pirkkalainen
Ira Sood
Attending 60% of the lectures, successfully completing 1) the course exam (individual assignment) and 2) the course exercise (group assignment).

Osaamistavoitteet

Student understands the basic principles of data and software business, and the special characteristics of software industry. He/she can critically analyze how it is possible to monetize with data and software. He/she can analyze the feasibility of software business models. Student can apply theoretical knowledge and understanding of the data anad software business characteristics to create a solid lean canvas model for a software start-up.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Data and Software economy / industry  Historical development and status of the industry  Value networks in the industry 
2. Data and Software business models  Overview on the business models applied by existing businesses  Insights on emerging and potential business models 
3. Management and leadership in software business  Insights on leading professionals in data and software business  Theories to managing data and software 
4. Internationalization  Reasons and strategies for internationalization  Theories to outsourcing, offshoring (e.g. causation and effectuation) 
5. Minimum viable product (MVP)   Overview of potential MVPs  Insights how MVP can solve a real problem 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan osaamista arvioidaan ryhmässä tehtävillä harjoitustyöllä ja tentillä. Saadakseen arvosanan kolme (3) opiskelijan tulee osoittaa hyvää kurssin ydinaineksen osaamista. Arvosanaan (5) opiskelijan tulee osata kurssin sisällöt erinomaisesti sekä osoittaa kykyä hyödyntää opittua kurssitehtävissä/harjoitustyössä.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35247 Data and Software Business, 5 cr TLO-35246 Software Business, 4 cr  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019