TLO-35111 Informaatioanalytiikan työkurssi, 2-8 op
Information Analytics Workshop

Lisätiedot

Opintojakson osaamistavoitteet, laajuus, suoritustapa sekä arviointi (ml. arviointiasteikko) sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa erikseen ensimmäisen tapaamisekerran yhteydessä.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jussi Myllärniemi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35111 2019-01 1 - 5 Jussi Myllärniemi
Emma Partanen
Sovitaan erikseen.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee erilaisia data- ja informaatioanalytiikan menetelmiä, sovelluksia ja ohjelmistoja ja osaa soveltaa niitä ongelmanratkaisussa. - Opiskelija ymmärtää millä eri tavoin data- ja informaatioanalytiikan menetelmiä ja lähestymistapoja voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. - Opiskelija tunnistaa erilaisia analytiikassa hyödynnettäviä data- ja informaatiolähteitä ja niiden käyttömahdollisuuksia liiketoiminnassa. - Opiskelija ymmärtää millaisia erilaisia osaamisia ja taitoja tarvitaan data- ja informaatiolähtöisten liiketoiminnallisten eksperimenttien suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta Pakollinen    
TLO-35120 Informaatioanalytiikan seminaari Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Huhtamäki Jukka, 07.10.2019