TLO-35111 Informaatioanalytiikan työkurssi, 2-8 op
Information Analytics Workshop

Toteutuskerta TLO-35111 2019-01

Kuvaus

Analytiikkaan painottuva opintojakso, jossa opiskelijat suunnittelevat oman oppimisensa. Tutustu kurssin Moodlesivuihin ja ota osaa keskusteluun.

Opiskelu kurssilla on itsenäistä. Aluksi jokainen opiskelija laatii etenemissuunnitelman ja lähettää sen opettajalle sähköpostilla. Tämän jälkeen on hyvä varautua ensimmäiseen ohjaustapaamiseen, jossa sovitaan työn tavoitteista, tuloksista ja etenemisestä yleisesti.

Opetus

Periodi 1 - 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jussi Myllärniemi, Emma Partanen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Sovitaan erikseen.

Kohderyhmät

Tietojohtaminen