TLO-35101 Data- ja informaatioanalytiikka, 5 op
Data and Information Analytics

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Jussi Myllärniemi, Pasi Hellsten

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-35101 2019-01 4 Pasi Hellsten
Jussi Myllärniemi
kirjallinen kuulustelu
harjoitukset
aktiivinen osallistuminen
muut mahdolliset aktiviteetit

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee erilaisia data- ja informaatioanalytiikan menetelmiä, sovelluksia ja ohjelmistoja. - Opiskelija ymmärtää millä eri tavoin data- ja informaatioanalytiikan menetelmiä ja lähestymistapoja voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. - Opiskelija tunnistaa erilaisia analytiikassa hyödynnettäviä data- ja informaatiolähteitä ja niiden käyttömahdollisuuksia liiketoiminnassa. - Opiskelija ymmärtää millaisia erilaisia osaamisia ja taitoja tarvitaan data- ja informaatiolähtöisten liiketoiminnallisten eksperimenttien suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta Suositeltava    
TLO-32400 Ohjelmallinen sisällönhallinta Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-35101 Data- ja informaatioanalytiikka, 5 op TLO-35100 Data- ja informaatioanalytiikka, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019