TLO-35101 Data- ja informaatioanalytiikka, 5 op
Data and Information Analytics

Toteutuskerta TLO-35101 2019-01

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Pasi Hellsten, Jussi Myllärniemi

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

kirjallinen kuulustelu
harjoitukset
aktiivinen osallistuminen
muut mahdolliset aktiviteetit

Kohderyhmät

Tietojohtaminen