TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen, 5 op
Information Systems Management

Vastuuhenkilö

Pasi Hellsten

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-32201 2019-01 1 Pasi Hellsten
kirjallinen kuulustelu
harjoitukset
aktiivinen osallistuminen
muut mahdolliset aktiviteetit

Osaamistavoitteet

Kurssin osaamistavoitteena opiskelijalle on, että hän kurssin lopussa: 1.) ymmärtää informaatioteknologian strateginen käyttö liiketoiminnassa koko yrityksen tasolla, 2.) ymmärtää tietohallintopalveluiden sisäisen hallinnon tietohallintojohtajan näkökulmasta sekä 3.) kykenee tarkastelemaan erilaisia strategioita ja taktiikoita toiminnan johtamiseen. Kurssin jälkeinen osaamisen ja ymmärtäminen tarkemmin jaoteltuna; katso opintojakson sisältö ja ydinaineanalyysi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. tietohallinnon ydinprosessit, tietohallinnon ja muun liiketoiminnan suhteet  Tietohallinnon organisointi, tietohallinnon tavoitteiden ja strategian yhteensovittaminen, strategiasta johdettu tietohallinnon johtaminen    
2. tietohallintojohtajan ja tietohallinnon toiminta ja organisointi  työnkuvat, roolit, asiakkaat, jne.   
3. tietojärjestelmien ja tietohallinnon suunnittelu kokonaisuutena  tietojärjestelmien implementointi, tietojärjestelmien integrointi, ulkoistaminen    
4. tietohallinnon hallintamallit  ITIL   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjallinen kuulustelu, essee, mallinnusharjoituksia. Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (0-5)

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet Pakollinen    

Tietoa esitietovaatimuksista
Tai vastaavat tiedotVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen, 5 op TLO-32200 Tietohallinto ja sen johtaminen, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019