TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta, 5 op
Business and Competitive Intelligence

Lisätiedot

This course is integrated with the course Academic Writing in English Online (KIE-34106), which is mandatory for those students who are taking English for their degree programme's second language requirement. However, please note that all students participating in TLO-32021 are welcome on the English course.

Vastuuhenkilö

Jussi Myllärniemi, Emma Partanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-32021 2019-01 1 - 2 Jussi Myllärniemi
Emma Partanen
Exam-tentti ja harjoitustyö. Osallistuminen oppimistapahtumiin on suositeltavaa ja osittain pakollista (harjoitustyö).

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa keskeiset liiketoimintatiedon hallintaan (engl. business and competitive intelligence) liittyvät suomen- ja englanninkieliset käsitteet. Opiskelija ymmärtää tiedon merkityksen organisaation johtamiselle sekä osaa liiketoimintatiedon hallintaan liittyvät tärkeimmät menetelmät ja lähestymistavat periaatetasolla. Hän osaa soveltaa liiketoimintatiedon hallintaa yrityksen ja julkisen sektorin organisaation toiminnan johtamisessa sekä toiminnan kehittämisessä operatiivisella ja strategisella tasolla. Lisäksi opiskelija tunnistaa liiketoimintatiedon hallinnassa käytettävät tietotekniset ratkaisut sekä tiedon hallinnan prosessin eri vaiheet ja toiminnot. Hän tunnistaa myös tunnetuimmat liiketoimintatiedon analysointiin käytettävät menetelmät.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Liiketoimintatiedon hallinnan (Business and Competitive Intelligence) perusteet - mitä liiketoimintatiedon hallinnalla tarkoitetaan, mihin se soveltuu ja mitä sillä voidaan saavuttaa.  Liiketoimintatiedon hallinta sekä tuottaja- että soveltajayritysten näkökulmasta.   
2. Perusteet teknisistä järjestelmistä ja sovelluksista, joilla voidaan edistää johdon päätöksentekokykyä ja parantaa päätösten laatua.     
3. Liiketoimintatiedon hallinnan prosessimalli.     
4. Liiketoimintatiedon analysoinnin menetelmät.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti sekä opintojaksoon liittyvä harjoitustyö.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Analysis without paralysis   Bensoussan & Fleisher         Kyllä   
Kirja   Effective business intelligence systems   Thierauf       Kirja toimii tenttimateriaalina vain soveltuvin osin. Asiasta lisätietoja luennoilla.   Kyllä   
Luentokalvot             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-11001 Tietojohtamisen perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-32021 Liiketoimintatiedon hallinta, 5 op TLO-32020 Liiketoimintatiedon hallinta, 4 op  

Päivittäjä: Myllärniemi Jussi, 29.07.2019