LTT-23100 Diplomityön tiedonhankinta, 0 op
Library Research Skills for Graduate Students

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=764 (suomeksi) / https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=767 (englanniksi) Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Mervi Miettinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-23100 2019-01 1 - 4 Mervi Miettinen
Opetukseen osallistuminen.

Osaamistavoitteet

Osasuoritukset suoritettuaan opiskelija osaa hakea laajasta tietoaineistosta ja eri lähteistä kriittisesti oman tieteenalansa tietoa. Opiskelija oppii määrittämään diplomityönsä tiedontarpeen ja jäsentämään sitä käsitteellisesti. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää oman alansa perustietolähteiden lisäksi erikoistietolähteitä. Opiskelijan tiedonhakutaidot syvenevät. Opiskelija on tietoinen aineistonhallinnasta, open access julkaisemista sekä hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteista.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
LTT-23100 Diplomityön tiedonhankinta, 0 op LTT-23106 Library Research Skills for Graduate Students, 0 op  

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 26.08.2019