TTA-75040 Tuotannon suunnittelu ja kehittäminen, 5 op
Production Design and Development

Lisätiedot

Osallistuminen kurssille rajoitettu 30 henkeen. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, asetetaan Tuotantotalouden pää- ja sivuaineopiskelijat valinnassa etusijalle.

Vastuuhenkilö

Santeri Repo, Jussi Heikkilä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-75040 2019-01 3 - 4 Jussi Heikkilä
Santeri Repo
Harjoitustyö ja oppimisportfolio

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on seuraavat valmiudet valmistavan teollisuuden tuotantojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen: Kykenee arvioimaan tuotantojärjestelmälle asiakastarjooman perusteella asetettavia operatiivisia tavoitteita ja niiden välillä olevia vaihtoehtoja. Ymmärtää asetettujen tavoitteiden vaikutuksen tuotantojärjestelmien rakenteeseen ja siinä tehtäviin valintoihin. Tuntee tuotantojärjestelmien keskeiset osat ja eri osissa tehtävien valintojen vaikutuksen tuotantojärjestelmän toimintaan. Tuntee yleisellä tasolla tuotantojärjestelmän ja yrityksen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän (ERP) välisen yhteyden. Tuntee ja osaa soveltaa käytäntöön tuotantojärjestelmien kehittämisen menetelmiä. Osaa tehdä tuloksellista ryhmätyötä yrityksen antaman käytännön ongelman ratkaisemiseksi ja kehitysehdotusten luomiseksi.

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-72031 Toiminnanohjaus Pakollinen   1

1 . TTA-72030 Toiminnanohjaus tai vastaava toisessa yliopistossa suoritettu kurssiVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-75040 Tuotannon suunnittelu ja kehittäminen, 5 op TETA-5410 Tuotannonohjausmenetelmät, 4 op  
TTA-75040 Tuotannon suunnittelu ja kehittäminen, 5 op TTA-75020 Tuotannonohjausmenetelmät, 4 op  

Päivittäjä: Heikkilä Jussi, 11.12.2019