TTA-72031 Toiminnanohjaus, 5 op
Operations Management

Vastuuhenkilö

Aki Jääskeläinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-72031 2019-01 3 Jussi Heikkilä
Aki Jääskeläinen
Tentti luentojen, oppimateriaalin ja harjoitusten sisällöstä.
Harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen, joka tarkoittaa 40% kurssin harjoitustehtävistä oikein suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa: - Tunnistaa toiminnanohjauksen keskeisimmät käsitteet, mallit ja tekniikat sekä niiden sovelluskohteita - Selittää toiminnanohjauksen merkityksen osana liiketoiminnan johtamista - Selittää prosessimaisen toiminnan suunnittelua ja ohjausta - Nimetä tuotekeskeisten ja palvelukeskeisten prosessien ohjauksen erityispiirteitä - Soveltaa toiminnanohjauksen tyypillisiä tekniikoita - Vertailla toiminnanohjauksen päätösvaihtoehtoja

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotannon strateginen rooli; toiminnanohjaus osana liiketoiminnan johtamista     
2. Tuotantojärjestelmien suunnittelu toiminnanohjauksen näkökulmasta; layout, prosessit, ohjausjärjestelmät, palveluprosessien suunnittelu ja ohjaus     
3. Toiminnan operatiivinen johtaminen; kysynnän ennustaminen, kapasiteetin suunnittelu, tuotannon ja myynnin suunnittelu, aikatauluttaminen, materiaalien ja varastojen ohjaus, tuotannon hienokuormitus     
4. Toiminnan kehittäminen kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti, numeerinen arvostelu 0-5. Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä tenttiin.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Operations Management   Stevenson, William J.   978-0-07-009177-1     11th tai 12th Global Edition   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-11011 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-72031 Toiminnanohjaus, 5 op TTA-72030 Toiminnanohjaus, 4 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Suvi, 29.04.2020