TTA-72012 Laatujohtaminen, 5 op
Quality Management

Lisätiedot
Vastuuhenkilö

Aki Jääskeläinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-72012 2019-01 2 Jussi Heikkilä
Aki Jääskeläinen
Tentti, kaksi harjoitustyötä 3-4 hengen ryhmissä ja harjoitustehtäviä.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija - ymmärtää laadun moniuloitteisen käsitteen - osaa selittää laadun merkityksen liiketoiminnassa - tunnistaa laatu- ym. standardoitujen järjestelmien perusteet - osaa mallintaa prosessin ja arvioida sen suorituskykyä - osaa tunnistaa ja valita tarkoituksenmukaisia mittareita laadulle - tunnistaa yleisimmät laatutyökalut - osaa soveltaa muutamaa laatutyökalua ongelmanratkaisuun

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laatujohtamisen käsitteet     
2. Laatujärjestelmät      
3. Laadun kehittäminen     
4. Laatujohtamisen työkalut      
5. Prosessien mallintaminen ja suorituskyky     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Essentials of Quality   Sower, Victor E.   978-0-470-50959-3       Kyllä   
Luentokalvot     Luennoitsijat       Luentomateriaalit Moodlessa   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Arvoa palvelutuotannon mittareista   Jääskeläinen, A., Laihonen, H., Lönnqvist, A., Pekkola, S., Sillanpää, V., & Ukko, J.   ISBN 978-952-15-3162-0     luvut 1-3   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä.   Martinsuo, M. & Blomqvist, M.       Liittyy erityisesti harjoitukseen 1.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-11011 Teollisuustalouden perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-72012 Laatujohtaminen, 5 op TTA-72011 Laatujohtaminen, 3 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019