TTA-72012 Laatujohtaminen, 5 op
Quality Management

Toteutuskerta TTA-72012 2019-01

Kuvaus

TTA-72012 Laatujohtaminen toteutus syksyllä 2019

Laatujohtamisen kurssi kattaa perustiedot siitä, mitä laatu on, mitä laadukas toiminta ja laadunhallinta edellyttävät osana yritysten johtamista ja miten laadunohjausta voidaan toteuttaa yrityksissä. Kurssi sisältää katsauksen laadunhallinnan perusmenetelmiin, prosessien johtamiseen, laadunhallintajärjestelmiin ja laadun mittaamiseen. Kurssin aikana opiskelijat harjoittelevat laatujohtamisen keskeisiä taitoja, erityisesti prosessien mallintamista ja laatutyölkalujen soveltamista ongelmanratkaisussa.

Opetus

Periodi 2
Opetusmuodot Seminaari, Luento, Tentti
Vastuuhenkilö Jussi Heikkilä, Aki Jääskeläinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Tentti, kaksi harjoitustyötä 3-4 hengen ryhmissä ja harjoitustehtäviä.

Lisätietoja toteutuksesta

Kurssin luentotallenteet julkaistaan Echo360-ympäristössä.

Tentti Mon 09.12.2019 13:00 - 16:00
Tentti Tue 28.01.2020 17:00 - 20:00
Tentti Tue 10.03.2020 17:00 - 20:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Lec/01 (*) Fri 25.10.2019 10:00 - 12:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Lec/01 (*) Fri 01.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Lec/01 (*) Fri 08.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Lec/01 Fri 15.11.2019 09:00 - 12:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Lec/01 (*) Fri 22.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Lec/01 Fri 29.11.2019 09:00 - 12:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Lec/01 (*) Thu 05.12.2019 12:00 - 14:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Sem/01 Tue 19.11.2019 08:00 - 10:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Sem/02 Tue 19.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Sem/02 Tue 03.12.2019 08:00 - 10:00
TTA-72012 Laatujohtaminen/Sem/01 Tue 03.12.2019 10:00 - 12:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Essentials of Quality Sower, Victor E. 978-0-470-50959-3 Englanti Kyllä
Luentokalvot Luennoitsijat Luentomateriaalit Moodlessa Suomi Kyllä
Muu verkkomateriaali Arvoa palvelutuotannon mittareista Jääskeläinen, A., Laihonen, H., Lönnqvist, A., Pekkola, S., Sillanpää, V., & Ukko, J. ISBN 978-952-15-3162-0 luvut 1-3 Suomi Kyllä
Muu verkkomateriaali Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä. Martinsuo, M. & Blomqvist, M. Liittyy erityisesti harjoitukseen 1. Suomi Kyllä