TTA-65031 Teknologian ennakointi, 5 op
Technology Foresight

Toteutuskerta TTA-65031 2019-01

Opetus

Periodi 4
Opetusmuodot Luento, Tentti
Vastuuhenkilö Johanna Kirjavainen, Saku Mäkinen, Laura Valtonen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Kaksi harjoitustyötä, lukupiiriraportti/oppimispäiväkirja, osallistuminen kahteen harjoitustyön purkutilaisuuteen (n. 1,5h/krt) ja tentti.

Tentti Wed 13.05.2020 17:00 - 20:00
Tentti Mon 15.06.2020 17:00 - 20:00
TTA-65031 Teknologian ennakointi/Lec/01 Wed 04.03.2020 10:00 - 12:00
TTA-65031 Teknologian ennakointi/Lec/01 Wed 11.03.2020 10:00 - 12:00
TTA-65031 Teknologian ennakointi/Lec/01 Wed 18.03.2020 10:00 - 12:00
TTA-65031 Teknologian ennakointi/Lec/01 Wed 25.03.2020 10:00 - 12:00
TTA-65031 Teknologian ennakointi/Lec/01 Wed 01.04.2020 10:00 - 12:00