TTA-62011 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen, 5 op
Technology and Innovation Management

Vastuuhenkilö

Saku Mäkinen, Laura Valtonen, Johanna Kirjavainen, Santeri Repo, Henna Tukia

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-62011 2019-01 1 - 2 Johanna Kirjavainen
Saku Mäkinen
Henna Tukia
Moodlessa olevaan materiaaliin perustuen itsenäisesti tehtävä oppimispäiväkirja.
TTA-62011 2019-02 3 - 4 Johanna Kirjavainen
Saku Mäkinen
Henna Tukia
Moodlessa olevaan materiaaliin perustuen itsenäisesti tehtävä oppimispäiväkirja
TTA-62011 2019-03 5 Johanna Kirjavainen
Saku Mäkinen
Moodlessa olevaan materiaaliin perustuen itsenäisesti tehtävä oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää teknologian ja teknologisen kehityksen vaikutuksia eri inhimillisen toiminnan tasoilla ja kykenee tekemään synteesin kehityksen päälinjoista. Opiskelija tunnistaa ja kykenee määrittelemään vaikutuksia, jotka liittyvät teknologian kehittämiseen, kehittymiseen ja käyttöönottoon ja soveltamiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ymmärtää, mitä teknologia on, mitä se ei ole, ja havaita teknologian vaikutusten luonne eri tarkastelutasoilla  Teknologian yleisen hyödyntämisen ja yleistymisen vaikutukset yrityksen liiketoimintaan  Esimerkit teknologian vaikutuksista 
2. Teknologisen kehityksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen  Yrityksen toiminnan reunaehdot ja toimintamallit teknologisen kehityksen eri vaiheissa  Teknologia-alueiden erityiskysymykset 
3. Teknologiaan liittyvien päätösten tekeminen ja vaikutusten hallinta yrityksissä  Teknologisen osaamisen tarpeen arviointi, hankinta ja luopuminen osana päätöksentekoa  Yrityksen eri toimintojen roolit osana teknologiajohtamista 
4. Teknologiaan liittyvien päätösten vaikutusten ymmärtäminen yrityksessä ja suhteessa sen ympäristöön  Teknologiaan liittyvien päätösten seurausten ennakointi   
5. Tuotekehitys ja teknologia yrityksen strategian osana sekä sen liityntä yrityksen muihin toimintoihin  Teknologioihin liittyvät eettiset aspektit ja yrityksen suhtautumismahdollisuudet niihin   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-62011 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen, 5 op TTA-62010 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen, 4 op  

Päivittäjä: Mäkinen Saku, 16.03.2020