TTA-62011 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen, 5 op
Technology and Innovation Management

Toteutuskerta TTA-62011 2019-02

Kuvaus

Kurssin toteutus tapahtuu kokonaan itsenäisesti Moodle-alueelta löytyvien ohjeiden mukaisesti. Kurssin aikana opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjan, joka koostuu artikkelireferaateista sekä reflektoivasta osasta.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Johanna Kirjavainen, Saku Mäkinen, Henna Tukia

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Moodlessa olevaan materiaaliin perustuen itsenäisesti tehtävä oppimispäiväkirja