TTA-52030 Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen?, 5 op
Introduction to Expert Sales

Vastuuhenkilö

Tommi Mahlamäki, Jouni Lyly-Yrjänäinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-52030 2019-01 1 Jouni Lyly-Yrjänäinen
Tommi Mahlamäki
Luennot ja oppimispäiväkirjat sekä tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssi toimii johdantona Myynnin kehittäminen ja johtaminen -opintokokonaisuuteen. Kurssin suoritettuaan opiskelija tiedostaa asiantuntijamyynnin keskeisen roolin yritysverkostoissa ja asiakaslähtöisyyden merkityksen yrityksen liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle. Opiskelija osaa nimetä asiantuntijamyyjän tehtävät ja ominaisuudet sekä tunnistaa ostamiseen liittyviä asiakasodotuksia. Opiskelija osaa kuvata asiakaskäyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia ja arvioida niiden vaikutuksia asiantuntijamyyjän työhön, myyntiprosesseihin sekä myynnin tavoitteisiin. Kurssi toteutetaan kolmen kampuksen yhteistoteutuksena ja luentoja järjestetään kaikilla kampuksilla.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: $course.modifier, 09.08.2019